top of page

Uzman Klinik Psikolog
Aslı Aşık

ISST Onaylı Şema Terapisti
Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi danışanın mevcut sorunlarını çözmeye ve işlevsiz veya gerçekçi olmayan düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik, yapılandırılmış ve kısa süreli, şimdiki zamana yönelik bir terapi ekolüdür. Bilişsel davranışçı model, danışanın duygu ve davranışını etkileyen işlevsiz düşüncelerin psikolojik sıkıntıların temelinde yattığını öne sürer. Bu modele göre, kişi düşüncelerini daha gerçekçi ve uyumlu bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiğinde, duygusal durumunda ve davranışlarında gelişme yaşar.

Şema Terapi

Şema, çok erken dönemlerden itibaren oluşmaya başlayan ve yaşam boyu tekrar eden yapılardır ve kişinin kendisi ve diğerleriyle ilişkisini belirler. Şemalar temel çocukluk ihtiyaçlarımızın yeterince karşılanmaması ya da aşırı karşılanması durumunda oluşur ve düşüne, duygu, davranış ve ilişki kurma şekillerimizi etkilerler. Bu şemalar tetiklendiğinde kişiler tetiklenir ve aşırı tepkiler verir. Şema terapi çocukluk döneminde karşılanmamış ya da aşırı karşılanmış bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefler ve şemaların iyileştirilmesi ve daha az tetiklenmesini amaçlar.

Hakkında

Aslı Aşık, Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında çeşitli sosyal sorumluluk ve araştırma projelerinde bulundu ve farklı yerlerde stajlarını yaptı. Şu anda terapi çalışmalarına Uzman Klinik Psikolog olarak İstanbul'da, Sistemik Psikoterapi Enstitüsü'nde, ergen ve yetişkinlerle yüz yüze ve online olarak devam etmektedir. Psikoterapi çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yaklaşımlarından yararlanmaktadır.

AA_edited.jpg
Uzmanlık Alanları

Başlıca çalışma alanları; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB), depresyon, kaygı​, fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), yeme bozuklukları, ilişki problemleri, uyum problemleri, özgüven problemleri, sınav stresi, öfke kontrol problemleridir.

Eğitimler

EMDR 2. Düzey Eğitimi- Enstitü Ay, Uzm. Kl. Psk. Asena Yurtsever

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi- Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

EMDR 1. Düzey Eğitimi- Enstitü Ay, Uzm. Kl. Psk. Asena Yurtsever

İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma- Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Yeme Bozuklukları Tedavisinde Uygulanan Etkin Yöntemler- Psk. Dr. Feyza Bayraktar

İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi- Prof Dr. Mehmet Eskin

Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi- Psk. Dr. Feyza Bayraktar

Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi- Uzm. Klinik Psk. Gonca Küçüktetik

Şema Terapi Türkiye Sempozyumu- Şema Terapi Türkiye

Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı-Uzm. Psk. Esra Ersayan

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)-Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)-Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Şema Terapi Eğitimi-Şema Terapi Enstitüsü, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Deneyimler

Uzman Klinik Psikolog

İnventa Psikoloji (2023-Halen)

Uzman Klinik Psikolog

Hiwell (2022-2023)

 

Uzman Klinik Psikolog

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü (2021-2023)

 

Psikolog

Bahçeşehir Üniversitesi 

Stajyer Klinik Psikolog

Özel Fransız Lape Hastanesi

Stajyer Psikolog

Boylam Psikiyatri Hastanesi

Stajyer Psikolojik Danışman

Özel Uğur Okulları

Stajyer Psikolog

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri

Anabilim Dalı

Süpervizyonlar

Şema Terapi- Uzm. Psk. Safiye Yinelek

                          Dr. Sevinç Göral Alkan

Bilişsel Davranışçı Terapi- Psk. Dr. Berge Velibaşoğlu (Devam etmekte)

Bilişsel Davranışçı Terapi- Uzm. Psk. Ceyda Uskan Kodal

Akademik Çalışmalar

Araştırma asistanı

Bilkent Üniversitesi İkiz Araştırmaları Laboratuvarında Doç. Dr. Timothea Toulopoulou tarafından yönetilen “Ergen İkizlerde Çalışma Belleği Sinir Devrelerinin Gelişimsel Yörüngeleri: Kortikal Devrenin Olgunlaşması, Çevresel Risk ve Şizofreni İçin Etkileri” adlı araştırmada araştırma asistanlığı yapmıştır. 

Psikoza Geçiş Sürecinde Psikozun Kırılganlık ve Sağlamlığını Etkileyen Faktörler

Mizofoni ve Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Sıkıntıya Dayanamamanın Aracı Rolü

bottom of page