top of page

Şema Terapi

Şema Terapi, Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen geleneksel bilişsel-davranışçı teknikleri ve kavramları genişleten bütünleştirici bir terapidir. Şema terapi birkaç tekniği birleştirerek kullanır.

 

Şema çok erken dönemlerden itibaren oluşmaya başlayan ve yaşam boyu tekrar eden anılar, bedensel duyumlar, bilişler ve imgelerden oluşan yapılardır ve kişinin kendisi ve diğerleriyle ilişkisini belirler. Şemalar temel çocukluk ihtiyaçlarımızın yeterince karşılanmaması ya da aşırı karşılanması durumunda oluşur ve düşünce, duygu, davranış ve ilişki kurma şekillerimizi etkilerler. Bu şemalar aktive olduğunda kişiler tetiklenir ve aşırı tepkiler verir.

 

Şema terapi çocukluk döneminde karşılanmamış ya da aşırı karşılanmış bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefler ve şemaların iyileştirilmesi ve daha az tetiklenmesini amaçlar.

bottom of page