top of page

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi 1960'ların başında Aaron Beck tarafından geliştirilmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi danışanın mevcut sorunlarını çözmeye ve işlevsiz veya gerçekçi olmayan düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik, yapılandırılmış ve kısa süreli, şimdiki zamana yönelik bir terapi ekolüdür.

 

Bilişsel davranışçı model, danışanın duygu ve davranışını etkileyen işlevsiz düşüncelerin psikolojik sıkıntıların temelinde yattığını öne sürer. Bu modele göre, kişi düşüncelerini daha gerçekçi ve uyumlu bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiğinde duygusal durumunda ve davranışlarında gelişme ve değişim yaşar.

 

Bu yaklaşıma göre, terapist ve danışan, kalıcı duygusal ve davranışsal değişim meydana getirmek için danışanın bilişsel değişimini- düşünce ve inanç sistemindeki değişikliği- gerçekleştirmenin çeşitli yollarını arar.

bottom of page