top of page

Hakkında

  • Aslı Aşık, Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

  • Lisans eğitimi sırasında Bilkent Üniversitesi İkiz Araştırmaları Laboratuvarında Doç. Dr.Timothea Toulopoulou tarafından yönetilen “Ergen İkizlerde Çalışma Belleği Sinir Devrelerinin Gelişimsel Yörüngeleri: Kortikal Devrenin Olgunlaşması, Çevresel Risk ve Şizofreni İçin Etkileri” adlı projede araştırma asistanı olarak görev aldı.

  • Aynı zamanda, Bilkent Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında lösemiyle mücadele etmekte olan çocuklara ve Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Saray Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda yaşayan çocuklara iki yıl boyunca sosyal destek sağladı.

  • Bunlara ek olarak, lisans eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri bölümünün yataklı servisinde, Boylam Psikiyatri Hastanesi'nin hem AMATEM hem de psikiyatri servisinde ve Uğur Okulları'nda staj yaptı.

  • Lisans eğitiminden sonra, burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı danışmanlığında "Mizofoni ve Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Sıkıntıya Dayanmanın Aracı Rolü" adlı teziyle yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

  • Yüksek lisans eğitimi sırasında Psikodinamik ve Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine teorik eğitimini alıp süpervizyon sürecine Bilişsel Davranışçı Terapi ile devam etti. Yüksek lisans klinik stajını Fransız Lape Hastanesi’nde tamamladı.

  • Ayrıca, yüksek lisans sürecinde Gonca Soygüt tarafından verilen ISST onaylı Şema Terapi eğitimini tamamladı. Halen eğitimler almaya ve süpervizyona devam etmektedir.

  • Bunlara ek olarak, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama ve Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) Uygulama ve Yorumlama eğitimlerini tamamladı.

  • Şu anda terapi çalışmalarına Uzman Klinik Psikolog olarak İstanbul'da İnventa Psikoloji'de ergen ve yetişkinlerle yüz yüze ve online olarak devam etmektedir. Psikoterapi çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR yaklaşımlarından yararlanmaktadır.

AA_edited.jpg
bottom of page